ข่าว-กิจกรรม
งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 28 [2014-02-13]
ตารางสอบนักเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 [2014-02-03]
งานมุทิตาจิต 72 ปี อาจารย์โสภา โลหะขจรพันธ์ [2014-01-16]
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2556 สำหรับนักเรียน [2013-12-14]
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช [2013-12-04]
เอส.เทค. ร่วมปลูกหญ้าแฝกและบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช [2013-12-03]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556 [2013-12-01]
สถาบันการศึกษาในเครือเทคโนโลยีภาคใต้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช [2013-11-28]
ระเบียบการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2556 [2013-11-21]
กิจกรรม Maketing Plan Contest โครงการ 6 by A.P.Honda [2013-11-13]
โครงการเตรียมความพร้อมแนะแนวเครือข่าย ปี 2557 [2013-11-03]
ร่วมถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช [2013-10-23]
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง SCT และ S-TECH [2013-09-18]
การแข่งขัันกรีฑาภายใน ครั้งที่ 27 [2013-09-01]
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 สำหรับนักเรียน [2013-08-22]
    หน้า: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]