ข่าว-กิจกรรม
สถาบันการศึกษาในเครือเทคโนโลยีภาคใต้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช [2013-11-28]
ระเบียบการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2556 [2013-11-21]
กิจกรรม Maketing Plan Contest โครงการ 6 by A.P.Honda [2013-11-13]
โครงการเตรียมความพร้อมแนะแนวเครือข่าย ปี 2557 [2013-11-03]
ร่วมถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช [2013-10-23]
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง SCT และ S-TECH [2013-09-18]
การแข่งขัันกรีฑาภายใน ครั้งที่ 27 [2013-09-01]
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 สำหรับนักเรียน [2013-08-22]
งานประชุมชมรมอังคารกันเอง ประจำเดือนสิงหาคม 2556 [2013-08-19]
โครงการปลูกหญ้าทะเล เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [2013-08-09]
กองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี [2013-08-09]
แผนการเรียนหลักสูตร 2556 [2013-08-07]
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี [2013-08-06]
การประชุมร่วมคณะผู้บริหาร SCT และ S-TECH ประจำเดือนสิงหาคม [2013-08-02]
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ร่วมกับเทศบาลในโครงการเทศบาลพบประชาชน [2013-08-01]
    หน้า: [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]