ข่าว-กิจกรรม
ผอ.วรกิจ อ่าวสกุล ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโดยสำนักงานเขตการศึกษากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน [2013-07-30]
โครงการเซ็กส์ที่ปลอดภัย [2013-07-25]
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา ประจำปีี 2556 [2013-07-12]
ภาพการบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556 [2013-07-11]
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ [2013-07-09]
ภาพกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา [2013-07-05]
ภาพงานประกวดและนำเสนองานวิจัยครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนครั้งที่ 1 [2013-07-03]
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556 สำหรับนักเรียน [2013-06-27]
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก [2013-06-26]
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู-บูชาเทพ [2013-06-20]
สรุปผลการตัดสินประกวดพานธูปเทียน [2013-06-20]
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2556 [2013-06-16]
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปวช2,3 และปวส2 [2013-06-07]
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปวส1 [2013-06-07]
รับสมัครบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) [2013-05-30]
    หน้า: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]