อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ครู และ นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน ณ วัดนิคมคีรี ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-07-23 เวลา 10:17:32  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]