พิธีไหว้ครูช่าง เอส.เทค

          16 มิถุนายน 2554 เอส.เทคจัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง โดยมีท่านเจ้าของ นายเอกกร  ตันติอุโฆษกุล และครอบครัว ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานพระวิษณุ  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-06-21 เวลา 12:27:35  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2018-11-21]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561 [2018-10-25]
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เอส.เทค. ได้รับโล่รางวัลระดับดี [2018-10-08]
กีฬาสีภายใน เอส.เทค. เกมส์ 2561 [2018-09-06]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [2018-08-20]