กยศ. นัดนักเรียนเงินกู้รายเก่าระดับ ปวส.1 เซ็นสัญญา

  นัดนักเรียนกู้รายเก่าระดับ ปวส.1  เซ็นสัญญา วันที่  5  กรกฎาคม 2554  
     รายชื่อนักเรียนเงินกู้รายใหม่ ปวส.1 (นัดเซ็นสัญญา 5 กรกฎาคม 2554)
 
  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / วันที่ 2011-07-04 เวลา 05:10:15  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2018-11-21]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561 [2018-10-25]
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เอส.เทค. ได้รับโล่รางวัลระดับดี [2018-10-08]
กีฬาสีภายใน เอส.เทค. เกมส์ 2561 [2018-09-06]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [2018-08-20]