กยศ. นัดนักเรียนเงินกู้รายเก่าระดับ ปวส.1 เซ็นสัญญา

  นัดนักเรียนกู้รายเก่าระดับ ปวส.1  เซ็นสัญญา วันที่  5  กรกฎาคม 2554  
     รายชื่อนักเรียนเงินกู้รายใหม่ ปวส.1 (นัดเซ็นสัญญา 5 กรกฎาคม 2554)
 
  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / วันที่ 2011-07-04 เวลา 05:10:15  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]