เลื่อนสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2554

 

ทางโรงเรียนฯมีกำหนดการเลื่อนการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2554  จากวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2554  เป็นวันที่  1 - 5 สิงหาคม  2554

 
    
 
  งานวัดและประเมินผล / วันที่ 2011-07-12 เวลา 06:49:39  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2018-11-21]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561 [2018-10-25]
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เอส.เทค. ได้รับโล่รางวัลระดับดี [2018-10-08]
กีฬาสีภายใน เอส.เทค. เกมส์ 2561 [2018-09-06]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [2018-08-20]