นัดเซ็นสัญญาเงินกู้นักเรียนรายใหม่ปีการศึกษา 2554

 

ประกาศจากงานกองทุนฯ  (กยศ.)

นัดผู้ปกครองและนักเรียนเซ็นสัญาญาเงินกู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2554  ณ  สำนักงานกองทุน ฯ  (กยศ.)  ดังนี้

1.  วันอังคารที่  26  กรกฎาคม  2554  เวลา  09.00 - 16.00  น.  ระดับชั้น  ปวส.ทุกสาขาวิชา

2.  วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2554  เวลา  09.00 - 16.00  น.  ระดับชั้นปวช.  ประเภทวิชาพณิชยการ

3.  วันพฤหัสบดีที่  28  กรกฎาคม  2554  เวลา  09.00 - 16.00  น.  ระดับชั้น  ปวช.  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

 
    
 
  กยศ. / วันที่ 2011-07-18 เวลา 12:07:55  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-14]
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-12]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]