ยื่นคำร้องขอสอบ

 

นักเรียนที่ขาดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554

ให้ยื่นคำร้องขอสอบระหว่างวันที่  8 - 10  สิงหาคม  2554

 
     รายชื่อนักเรียนขาดสอบกลางภาค1/2554
 
  งานวัดและประเมินผล / วันที่ 2011-08-08 เวลา 07:55:02  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]