เปิดรับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวน  2  ตำแหน่ง

1.  ครูสอนภาษาอังกฤษ (มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ กำลัง  

     ศึกษาวิชาชีพครู)  จำนวน  1  ตำแหน่ง

2.  พนักงาน ภาคอาคาร (ภารโรงผู้หญิง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง

ติดต่อโทรศัพท์ : 081-5395369

อีเมล์ s-tech124@hotmail.com  ในวันและเวลาราชการ

 

 
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-08-10 เวลา 05:43:47  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]