เปิดรับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวน  2  ตำแหน่ง

1.  ครูสอนภาษาอังกฤษ (มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ กำลัง  

     ศึกษาวิชาชีพครู)  จำนวน  1  ตำแหน่ง

2.  พนักงาน ภาคอาคาร (ภารโรงผู้หญิง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง

ติดต่อโทรศัพท์ : 081-5395369

อีเมล์ s-tech124@hotmail.com  ในวันและเวลาราชการ

 

 
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-08-10 เวลา 05:43:47  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2018-11-21]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561 [2018-10-25]
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เอส.เทค. ได้รับโล่รางวัลระดับดี [2018-10-08]
กีฬาสีภายใน เอส.เทค. เกมส์ 2561 [2018-09-06]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [2018-08-20]