โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

          20 กรกฎาคม 2554 เอส.เทค ร่วมกับ เอ.พี ฮอนด้า จัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-09-05 เวลา 06:06:49  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-14]
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-12]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]