ประกาศ กยศ. ยื่นกู้ต่อเนื่องภาคเรียนที่ 2 / 2554

  นักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ที่ขอกู้แล้วในภาคเรียนที่ 1/2554 และมีความประสงค์กู้ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2/2554 บัดนี้ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะเปิดให้นักเรียนดำเนินการยื่นกู้ในระบบ E-Studentloan ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.thได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554 และทางโรงเรียนจะให้บริการนักเรียนตามตารางที่กำหนดดัง เอกสารแนบ  
     ตารางกำหนดการ
 
  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / วันที่ 2011-09-08 เวลา 02:53:31  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-14]
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-12]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]