ตารางสอบปลายภาค 1/2554

 

        โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค) กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียน;ที่ 1/2554 ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2554

        ตารางสอบตามเอกสารแนบ ไฟล์ Excel

 
     ตารางสอบปลายภาค 1/2554
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-09-09 เวลา 04:00:54  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน [2019-07-05]
กิจกรรมไหว้ครู-บูชาเทพ [2019-07-03]
โครงการปลูกป่า ณ วัดบ้านพูน [2019-07-03]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 [2019-07-02]
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-14]
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-12]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]