โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทุ่งสง

  โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทุ่งสง  ในวันที่  5  กันยายน  2554  ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ทุ่งสง  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-09-14 เวลา 04:44:44  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน [2019-07-05]
กิจกรรมไหว้ครู-บูชาเทพ [2019-07-03]
โครงการปลูกป่า ณ วัดบ้านพูน [2019-07-03]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 [2019-07-02]
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-14]
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-12]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]