ประกาศ เรื่อง นักเรียนเงินกุ้รับบัตรอนุญาตเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555

 

 

 ประกาศ

 

 

      นักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ดำเนินการรับบัตรเข้าห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ได้ที่ห้องสำนักงานกองทุนฯ กยศ. (อาคาร ร.1)

 

 

หมายเหตุ ให้นักเรียนดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555

 
     ประกาศรับบัตรอนุญาตเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555
 
  / วันที่ 2012-12-06 เวลา 21:34:29  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เอส.เทค. ได้รับโล่รางวัลระดับดี [2018-10-08]
กีฬาสีภายใน เอส.เทค. เกมส์ 2561 [2018-09-06]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [2018-08-20]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [2018-08-14]
ขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ [2018-08-02]
ประกาศรับสมัครงาน [2018-08-01]
อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้รัชกาลที่ ๑๐ [2018-07-25]