ประกาศ เรื่อง นักเรียนเงินกุ้รับบัตรอนุญาตเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555

 

 

 ประกาศ

 

 

      นักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ดำเนินการรับบัตรเข้าห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ได้ที่ห้องสำนักงานกองทุนฯ กยศ. (อาคาร ร.1)

 

 

หมายเหตุ ให้นักเรียนดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555

 
     ประกาศรับบัตรอนุญาตเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555
 
  / วันที่ 2012-12-06 เวลา 21:34:29  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-14]
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-12]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]