นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 9

  เมื่อ 14 ตุลาคม 2559  คณาอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เอส.เทค. ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 9  ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
    
 
  / วันที่ 2016-11-01 เวลา 05:28:23  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [2018-02-28]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 32 [2018-02-20]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2018-01-31]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560 [2017-12-25]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2017-12-05]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 [2017-09-26]
ประกาศรับสมัครงาน [2017-08-25]