999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) เข้าร่วมกิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ พร้อมกัน 914 วิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
    
 
  / วันที่ 2016-11-17 เวลา 01:19:07  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ประกาศรับสมัครงาน [2018-07-02]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [2018-06-26]
กิจกรรมไหว้ครูบูชาเทพ 2561 [2018-06-26]
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561 [2018-06-20]
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 [2018-06-20]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 [2018-06-19]
ประกาศรับสมัครงาน [2018-06-19]