999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) เข้าร่วมกิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ พร้อมกัน 914 วิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
    
 
  / วันที่ 2016-11-17 เวลา 01:19:07  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [2018-02-28]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 32 [2018-02-20]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2018-01-31]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560 [2017-12-25]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2017-12-05]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 [2017-09-26]
ประกาศรับสมัครงาน [2017-08-25]