เอส.เทค. ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยบริการค่าแรงฟรี
ณ อาคารโรงยิม เทศบาลเมืองทุ่งสง ตรงข้ามสถานีตำรวจทุ่งสง 
ตั้งแต่วันที่ 10-13 มกราคม นี้
เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 9.00 -16.00 น.
 
    
 
  / วันที่ 2017-01-11 เวลา 01:03:55  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2018-11-21]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561 [2018-10-25]
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เอส.เทค. ได้รับโล่รางวัลระดับดี [2018-10-08]
กีฬาสีภายใน เอส.เทค. เกมส์ 2561 [2018-09-06]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [2018-08-20]