ประกาศรับสมัครงาน

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค)1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ   3    ตำแหน่ง

2. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  1   ตำแหน่ง

3. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  1   ตำแหน่ง

4. เจ้าหน้าที่งานแนะแนวนำเข้าและงานประชาสัมพันธ์   2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ       

1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

2. เพศชาย/หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป

3. หากมีประสบการณ์การสอนหรือประสบการณ์การทำงานตรงสาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. บุคลิกภาพลักษณะดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

6. มีประสบการณ์การสอนในระดับอาชีวศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.s-tech.ac.th)

2. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาหรือหนังสือรับรอง)

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน)

7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

สถานที่รับสมัคร

สำนักงานอำนวยการ (งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

124/1 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคล โทรศัพท์ : 075 770136-7 ต่อ 123 หรือ 093-638-4337

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.s-tech.ac.th 
    
 
  / วันที่ 2017-02-24 เวลา 03:33:55  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560 [2017-12-25]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2017-12-05]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 [2017-09-26]
ประกาศรับสมัครงาน [2017-08-25]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [2017-08-14]
ทุนการศึกษาวันครู 2560 [2017-08-02]
กิจกรรมวันเข้าพรรษา [2017-07-20]