รับสมัครงานด่วน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)
รับสมัครงาน
1.ครูช่างยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ /ครูช่างยนต์ 1.จบ ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป 3. มีความตั้งใจและมนุษยสัมพันธ์ดี 4. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) สนใจ สมัครได้ที่(งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
075 - 770136-7 หรือ 093-638-4337
 
    
 
  / วันที่ 2017-05-23 เวลา 00:13:56  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ประกาศรับสมัครงาน [2018-05-09]
พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [2018-02-28]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 32 [2018-02-20]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2018-01-31]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560 [2017-12-25]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2017-12-05]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 [2017-09-26]