รับสมัครงานด่วน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)
รับสมัครงาน
1.ครูช่างยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ /ครูช่างยนต์ 1.จบ ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป 3. มีความตั้งใจและมนุษยสัมพันธ์ดี 4. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) สนใจ สมัครได้ที่(งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
075 - 770136-7 หรือ 093-638-4337
 
    
 
  / วันที่ 2017-05-23 เวลา 00:13:56  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]