ประกาศรับสมัครงาน

 

ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์           จำนวน   1  อัตรา  

คุณสมบัติ

1.    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์

2.    เพศชาย/หญิง

3.    มีความตั้งใจและมนุษยสัมพันธ์ดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 

1.       ใบสมัคร

2.       รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

3.       สำเนาบัตรประชาชน

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาหรือหนังสือรับรอง)

6.       หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน)

7.       เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

ตำแหน่ง พนักงานมินิมาร์ท  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

          1. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

          2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบุคลิกภาพดี

          3. มีความละเอียดรอบคอบ

          4. เริ่มงานได้ทันที

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

          1. ใบสมัคร

          2. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

          3. สำเนาบัตรประชาชน

          4. สำเนาทะเบียนบ้าน

          5. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาหรือหนังสือรับรอง)

          6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน)

          7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

                                          

   สถานที่รับสมัคร

 

สำนักงานอำนวยการ (งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

124/1 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

 

          ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคล โทรศัพท์ : 075 - 770136-7 หรือ 093-638-4337

 

 
    
 
  / วันที่ 2017-08-25 เวลา 01:50:12  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]