รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) ได้ส่งผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเข้าประกวด และสามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้ง 4 รางวัล ประกอบด้วย
1. อ.อรัญญา  ไชยศร  รางวัลระดับดีเยี่ยม
2. อ.สิริพร ทองวิจิตร  รางวัลระดับดีมาก
3. อ.นัตพงค์  แสงระวี  รางวัลระดับดี
4. อ.สนั่น  พิศแลงาม  รางวัลระดับผ่าน

ในการประกวดการนำเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
    
 
  / วันที่ 2017-12-25 เวลา 05:05:30  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ประกาศรับสมัครงาน [2018-07-02]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [2018-06-26]
กิจกรรมไหว้ครูบูชาเทพ 2561 [2018-06-26]
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561 [2018-06-20]
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 [2018-06-20]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 [2018-06-19]
ประกาศรับสมัครงาน [2018-06-19]