รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) ได้ส่งผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเข้าประกวด และสามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้ง 4 รางวัล ประกอบด้วย
1. อ.อรัญญา  ไชยศร  รางวัลระดับดีเยี่ยม
2. อ.สิริพร ทองวิจิตร  รางวัลระดับดีมาก
3. อ.นัตพงค์  แสงระวี  รางวัลระดับดี
4. อ.สนั่น  พิศแลงาม  รางวัลระดับผ่าน

ในการประกวดการนำเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
    
 
  / วันที่ 2017-12-25 เวลา 05:05:30  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560 [2017-12-25]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2017-12-05]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 [2017-09-26]
ประกาศรับสมัครงาน [2017-08-25]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [2017-08-14]
ทุนการศึกษาวันครู 2560 [2017-08-02]
กิจกรรมวันเข้าพรรษา [2017-07-20]