รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) ได้ส่งผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเข้าประกวด และสามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้ง 4 รางวัล ประกอบด้วย
1. อ.อรัญญา  ไชยศร  รางวัลระดับดีเยี่ยม
2. อ.สิริพร ทองวิจิตร  รางวัลระดับดีมาก
3. อ.นัตพงค์  แสงระวี  รางวัลระดับดี
4. อ.สนั่น  พิศแลงาม  รางวัลระดับผ่าน

ในการประกวดการนำเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
    
 
  / วันที่ 2017-12-25 เวลา 05:05:30  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561 [2018-10-25]
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เอส.เทค. ได้รับโล่รางวัลระดับดี [2018-10-08]
กีฬาสีภายใน เอส.เทค. เกมส์ 2561 [2018-09-06]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [2018-08-20]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [2018-08-14]
ขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ [2018-08-02]
ประกาศรับสมัครงาน [2018-08-01]