ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษาทั้ง 10 สาขาวิชา และการมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า จำนวน 10 ทุน เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
 
    
 
  / วันที่ 2018-06-20 เวลา 01:12:37  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]