กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  
    
 
  / วันที่ 2018-06-20 เวลา 04:12:00  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]