อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้รัชกาลที่ ๑๐

  นางสุพรรณี  โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  
    
 
  / วันที่ 2018-07-25 เวลา 04:11:31  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]