อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้รัชกาลที่ ๑๐

  นางสุพรรณี  โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  
    
 
  / วันที่ 2018-07-25 เวลา 04:11:31  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2018-11-21]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561 [2018-10-25]
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เอส.เทค. ได้รับโล่รางวัลระดับดี [2018-10-08]
กีฬาสีภายใน เอส.เทค. เกมส์ 2561 [2018-09-06]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [2018-08-20]