บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาในเครือเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธันวาคม 2553) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-11-18 เวลา 12:50:44  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2018-11-21]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561 [2018-10-25]
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เอส.เทค. ได้รับโล่รางวัลระดับดี [2018-10-08]
กีฬาสีภายใน เอส.เทค. เกมส์ 2561 [2018-09-06]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [2018-08-20]