บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาในเครือเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธันวาคม 2553) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-11-18 เวลา 12:50:44  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]