ตัวแทนประกวดนางนพมาศ

          เอส.เทค จัดส่งนักเรียนเข้าประกวดนางงามนพมาศ ในงานลอยประทงประจำปีเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสงนางสาว เข้าประกวด และได้รับรางวัลขวัญใจเทศบาล  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-11-22 เวลา 12:51:12  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ประกาศรับสมัครงาน [2018-07-02]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [2018-06-26]
กิจกรรมไหว้ครูบูชาเทพ 2561 [2018-06-26]
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561 [2018-06-20]
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 [2018-06-20]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 [2018-06-19]
ประกาศรับสมัครงาน [2018-06-19]