ตัวแทนประกวดนางนพมาศ

          เอส.เทค จัดส่งนักเรียนเข้าประกวดนางงามนพมาศ ในงานลอยประทงประจำปีเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสงนางสาว เข้าประกวด และได้รับรางวัลขวัญใจเทศบาล  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-11-22 เวลา 12:51:12  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]