ตัวแทนประกวดนางนพมาศ

          เอส.เทค จัดส่งนักเรียนเข้าประกวดนางงามนพมาศ ในงานลอยประทงประจำปีเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสงนางสาว เข้าประกวด และได้รับรางวัลขวัญใจเทศบาล  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-11-22 เวลา 12:51:12  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [2018-02-28]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 32 [2018-02-20]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2018-01-31]
รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560 [2017-12-25]
ตารางสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [2017-12-05]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 [2017-09-26]
ประกาศรับสมัครงาน [2017-08-25]