วันภาษาไทย

          หมวดสามัญโดยกลุ่มวิชาภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ อาคาร ร.7 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การประกวดคัดลายมือ
2. การประกวดการพูดปฏิภาณ
3. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
 
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-07-07 เวลา 09:56:55  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]