นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศึกษาดูงานเอส.เทค

          นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานเอส.เทค เมื่อ 7 กรกฏาคม 2553  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-07-08 เวลา 09:57:26  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]