มอบเกียรติบัตร ”ประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์”

          นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1(ระดับ ปวช.1) ”โครงการประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ” จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)
        1.นางสาวนุชรี ชัยคชบาล
        2.นางสาวปัฐมาภรณ์ จันทร์สุข
        3.นายอโนทัย ใหมศรี
 
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-07-08 เวลา 09:58:03  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]