คนดีศรี เอส.เทค ปี 2553 ประจำเดือนมิถุนายน

 

ครูดีเด่น
นายอนันต์ สายนาค
ตำแหน่งงาน : ครูสายสอนสอนวิชาบัญชี
ลักษณะงาน : สอน
ผลงานเด่น : 1. ทำแผนการสอนส่งตรงตามเวลาและถูกต้อง

2. สอนตรงตามแผน

นักเรียนดีเด่น
นายรัตนชัย วินนุรัตน์
ชั้น : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง 1
สาขาวิชา : การบัญชี
ผลงานเด่น : ประพฤติดี เรียนดี กิจกรรมเด่น
 
พนักงานดีเด่น
นางสมคิด พรหมดนตรี
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำอาคาร
ลักษณะงาน : ดูแลบำรุงรักษาความสะอาดอาคาร
 
 
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2010-07-16 เวลา 10:16:50  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]