การติดต่อ
 
ที่อยู่
124/1 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์
0-7577-0136-7
Fax
0-7577-0140
E-mail s-tech124@hotmail.com