แผนที่ S-TECH
 
โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งสงประมาณ 5 กิโลเมตร
บนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403
ทุ่งสง-ห้วยยอด และเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดกระบี่