มินิมาร์ท
 มินิมาร์ท
        ทางโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) เปิดให้บริการมินิมาร์ทหรือร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ โดยมีสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียน บริการสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ตลอดปีการศึกษา