โรงจอดรถ
 
     


โรงจอดรถ
        สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือเทคโนโลยีภาคใต้ จัดให้บริการที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จำนวนประมาณ 2,000 คันและบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียนมีลานจอดรถรถยนต์ได้อีกประมาณ 400 คัน ซึ่งมีบริเวณกว้างขวาง สะดวกสบาย มียามดูแลรักษาความปลอดภัย และมีกล้องวงจรปิด ทั้งนี้มีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
               - นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน รับบัตรจอดรถ จากยามบริเวณประตูทางเข้า
               - นักเรียนคืนบัตรจอดรถ ที่ป้อมยามบริเวณประตูทางออก