ร้านถ่ายเอกสาร
 


ร้านถ่ายเอกสาร
         ทางโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ จัดให้บริการถ่ายเอกสาร วารสาร ให้บริการถ่ายเอกสารแก่นักเรียนทุกวันทำการ โดยตั้งอยู่ใกล้สำนักหอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และใต้อาคาร ว.2