ศูนย์อาหาร
    

โรงอาหาร
        มีร้านอาหารร่วม 10 ร้าน ซึ่งมีทั้งข้าว, ก๋วยเตี๋ยว, ผลไม้, เครื่องดื่ม และไอศกรีม สำหรับบริการนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ซึ่งมีการควบคุมดูแลด้านอาหารตามหลักโภชนาการ อย่างถูกหลักอนามัย