หอประชุม
       
     
อาคารเอนกประสงค์ 
        ทางโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค) เปิดให้บริการบุคคลภายในและภายนอก สามารถติดต่อการใช้สถานที่สำหรับงานสังสรรค์จัดเลี้ยงในพิธีมงคลสมรส ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดังนี้
         - งานมงคลสมรส  ใช้บริการตั้งแต่เวลา 17:00 – 21.00 น. สามารถจัดวางโต๊ะจีน ขนาด 8 คน ได้จำนวน 140 โต๊ะ และโต๊ะจีน ขนาด 10 คน ได้จำนวน 110 โต๊ะ ซึ่งทางโรงเรียนจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้ให้ เช่น
        • เครื่องปรับอากาศ
        • ฟรี เครื่องฉาย LCD  จำนวน 1 ชั่วโมง
        • ชุดรำ  1 ชุด
        -  งานการจัดประชุมสัมมนา สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุม ได้ 1,800 คน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.