ศาลา 25 ปี
ศาลา 25 ปี เอส.เทค
         เป็นลานเอนกประสงค์ มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 1,200 คน และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ตลอดปี และให้นักเรียนใช้เล่นกีฬาตามถนัด ทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยมีสนามบาสเก็ตบอล วอลเล่ห์บอล และตะกร้อ