ศาลาอินทนิน
    
    
 
ศาลาอินทนิล
         เป็นลานเอนกประสงค์ มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 150 คน และยังเป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียนทุกสาขาวิชายามว่าง ตั้งอยู่ติดกับอาคารสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์