วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 124/1 หมู่ 7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7577-0136-7 แฟกซ์ : 0-7577-0140 อีเมล์ s-tech124@hotmail.com