ข่าว-กิจกรรม
ประกาศรับสมัครบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) [2014-02-26]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 [2014-02-21]
งานนำเสนอโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ [2014-02-19]
งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 28 [2014-02-13]
ตารางสอบนักเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 [2014-02-03]
งานมุทิตาจิต 72 ปี อาจารย์โสภา โลหะขจรพันธ์ [2014-01-16]
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2556 สำหรับนักเรียน [2013-12-14]
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช [2013-12-04]
เอส.เทค. ร่วมปลูกหญ้าแฝกและบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช [2013-12-03]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556 [2013-12-01]
สถาบันการศึกษาในเครือเทคโนโลยีภาคใต้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช [2013-11-28]
ระเบียบการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2556 [2013-11-21]
กิจกรรม Maketing Plan Contest โครงการ 6 by A.P.Honda [2013-11-13]
โครงการเตรียมความพร้อมแนะแนวเครือข่าย ปี 2557 [2013-11-03]
ร่วมถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช [2013-10-23]
    หน้า: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]