ประกาศ (กยศ.) นัดสัมภาษณ์นักเรียนเงินกู้รายใหม่

 

นัดสัมภาษณ์นักเรียนเงินกู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2554

 
     กำหนดการนัดสัมภาษณ์นักเรียนกู้รายใหม่ ปี 2554
 
  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / วันที่ 2011-06-20 เวลา 11:17:14  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]