พิธีไหว้ครูช่าง เอส.เทค

          16 มิถุนายน 2554 เอส.เทคจัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง โดยมีท่านเจ้าของ นายเอกกร  ตันติอุโฆษกุล และครอบครัว ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานพระวิษณุ  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-06-21 เวลา 12:27:35  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]