พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ เอส.เทค

 

        16 มิถุนายน 2554 เอส.เทค จัดพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน และเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีของนักเรียน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน

        โดยประธานในพิธีไหว้ครูคือ ท่านเจ้าของ นายเอกกร  ตันติอุโฆษกุล

        ภายหลังพิธีไหว้ครูได้มีการแจกเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553 และนักเรียนทุนเรียนดี ทุนขยันหมั่นเพียร

 
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-06-22 เวลา 06:07:01  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]