ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช1 ปวส.1

 

        19 มิถุนายน 2554 เอส.เทค จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และชี้แจงนโยบายการดูแลนักเรียนของโรงเรียน

        นอกจากนั้นมี ที่ปรึกษาโรงเรียน อาจารย์เพ็ญจันทร์ กาญจนะรังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์กัลยา เข็มกลัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์เจนณรงค์ รัตนบุรี ร่วมชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ

        หลังจากประชุมบนอาคารเอนกประสงค์ ผู้ปกครองต่างก็แยกย้ายพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนแต่ละสาขา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน

 
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-06-22 เวลา 06:44:03  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]