ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเงินกู้รายใหม่

 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเงินกู้รายใหม่  ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ 

1.ตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าสาขาวิชาและหน้าสำนักงานกองทุน ฯ ของโรงเรียน

2.ขอรับใบหนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน เพื่อทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) ได้ที่ห้องสำนักงานกองทุน ฯ ของโรงเรียน  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554    

3.ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (หน้าแรก)  จำนวน 2 ชุด  และนำมาส่งที่ห้องสำนักงานกองทุน ฯ ของโรงเรียน  ภายในวันที่  14  กรกฎาคม  2554  เท่านั้น

 
     รายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกรายใหม่ ปี 2554
 
  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / วันที่ 2011-06-27 เวลา 11:08:05  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]