กยศ. นัดนักเรียนเงินกู้รายเก่าระดับ ปวส.1 เซ็นสัญญา

  นัดนักเรียนกู้รายเก่าระดับ ปวส.1  เซ็นสัญญา วันที่  5  กรกฎาคม 2554  
     รายชื่อนักเรียนเงินกู้รายใหม่ ปวส.1 (นัดเซ็นสัญญา 5 กรกฎาคม 2554)
 
  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / วันที่ 2011-07-04 เวลา 05:10:15  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]