โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทุ่งสง

  โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทุ่งสง  ในวันที่  5  กันยายน  2554  ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ทุ่งสง  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-09-14 เวลา 04:44:44  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรม big cleaning day [2019-09-09]
กิจกรรมกีฬาสีภายใน เอสเทค เกมส์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 [2019-09-09]
บริการวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชน [2019-09-09]
กีฬาสามัคคีเอสเทค เกมส์ [2019-08-29]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 [2019-08-19]
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา [2019-08-16]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2019-08-16]