ประเด็นข้อสอบวีเน็ต

  นำประเด็นข้อสอบวีเน็ตมาขึ้นให้อ่านเพื่อเตรียมตัวเองเข้าสู่สนามทดสอบวัดความรู้ด้านอาชีวะ  
     วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
วิชาการเงินส่วนบุคคล
วิชาสมรรถนะวิชาชีพ
วิชาสุขาภาพพลานามัย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
วิชาความรู้เรื่อง ICT
วิชาความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย
วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น1
วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น3
วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิชาสังคมศึกษา
วิชาอาชีวอนามัยฯ
วิชาภาษาอังกฤษ
 
  / วันที่ 2012-11-18 เวลา 21:38:29  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 [2019-08-19]
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา [2019-08-16]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2019-08-16]
บันทึกข้อตกลง MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา [2019-08-07]
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [2019-08-01]
ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน [2019-07-05]
กิจกรรมไหว้ครู-บูชาเทพ [2019-07-03]